Vad är Ung Adventist?

Ung Adventist är ett tidningsprojekt för ungdomar som började ta form under våren 2012 när några unga vuxna adventister kände sig inspirerade att starta en tidning för samfundets ungdomar i Sverige. Efter mycket funderande, bön samt konsultation av vänner och pastorer upplevde man starkt att det också var Guds önskan att samfundets unga skulle ha en tidskrift riktad till dem.

För ett antal år sedan fanns det faktiskt inom samfundet en ungdomstidning som hette "Saltaren", men som pga olika omständigheter lades ned. Det var bland annat denna tidning som låg till grund för idén bakom Ung Adventist, samt faktumet att många andra länders samfund har sina egna ungdomstidningar (däribland våra grannar Danmark och Norge). En annan faktor som kändes angelägen var att ungdomarna inom samfundet borde ha en sorts sammanhållande "plattform" där deras tankar och funderingar om Gud, tro, andlighet, och liknande frågor skulle kunna få utlopp. Dessutom var tanken att ungdomar skulle få möjlighet att engagera sig i producerandet av tidningen genom att bidra med eget material i form av artiklar, bilder, reportage mm. Till första numret hade ett flertal artiklar kommit in från flera intresserade unga vuxna. Det kom faktiskt in så mycket material att många artiklar fick läggas i en buffert för kommande nummer.

Vision

Målet med projektet Ung Adventist är att stärka banden mellan samfundet och de unga vuxna medlemmarna. Dels genom att ge dem möjlighet att engagera sig på olika sätt i producerandet av tidningen, men också genom att ge dem möjlighet att lära sig mer om vad vårt samfund egentligen står för och på ett enkelt sätt komma med frågor och funderingar, samt hålla sig "up to date" med vad samfunden i Sverige och utomlands anordnar för deras åldersgrupp. På längre sikt är målet naturligtvis att nå ut till andra ungdomar utanför samfundet, så att flera kan få möjlighet att lära sig om Jesus och frälsningsplanen, vilket ju är kärnan i vår tro.

Nyfiken?

Är du nyfiken på projektet? Känner du att du vill bidra på något sätt? Om du har något material som du tror skulle vara till intresse för kommande nummer, eller som information här på hemsidan, är du välkommen att maila det till oss (klicka här för kontaktuppgifter). Om du vill provskriva en artikel kan du också kontakta oss och skicka in ditt bidrag, så tittar vi igenom det. Du är naturligtvis också välkommen att ställa frågor. Ung Adventist befinner sig i ett sorts experimentstadie just nu, och vi är i stort behov av er läsares feedback för att projektet skall bära frukt. Om du är i behov av att tala med en ungdomspastor finns det möjlighet att kontakta med Berny Carlsson som du hittar mer information om under denna länk.

Logga in